odświeżanie ogłoszenia
Domyślnie ogłoszenia w są sortowane według daty dodania. Oznacza to, że Twoje ogłoszenie z czasem spada na kolejne pozycje na liście, ponieważ inni użytkownicy dodają nowe ogłoszenia. Dzięki odświeżeniu, ogłoszenie pojawia się ponownie na górze listy - zupełnie tak jakby zostało dodane przed chwilą, jednocześnie termin ważności ogłoszenia zostanie zresetowany i będzie wynosił 365 dni, ponadto ogłoszenie pojawi się również w zakładce "nowe" na 7 dni! W portalu ogłoszenie można odświeżać dowolną ilość razy z dowolną częstotliwością.


ODŚWIEŻENIE JEDNORAZOWE JEDNEGO OGŁOSZENIA

2 zł